DDV sở hữu đội ngũ nhân viên chứng từ chuyên nghiệp trong việc khai https://chiefessays.net/ báo hải quan, làm thủ tục và xin các giấy phép, chứng nhận theo quy định của nhà nước. Các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Kiểm tra mã HS, thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu và VAT
  • Đăng ký định mức nguyên phụ liệu
  • Đăng ký hợp đồng gia công đối với loại hình gia công
  • Thanh khoản , thủ tục hoàn thuế
  • Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
  • Xin giấy phép nhập khẩu hóa law of constant composition chất, kiểm định thép và các chứng từ lien quan khác

anh 2