Lashing Là Gì?

Lashing là một thuật ngữ chuyên môn được sử dụng nhiều trong vận chuyển hàng hóa quốc tế và được dịch ra Tiếng Việt là “chằng buộc hàng hóa”.

Để ngắn gọn, Người ta thường dùng từ lashing khi nói về dịch vụ chằng buộc và cố định hàng hóa trong container và trên các phương tiện vận chuyển.

Hiện tại ở Việt Nam các đơn vị lashing thường là theo kinh nghiệm, người đi trước truyền lại cho người sau.

Tuy nhiên, DDV Logistics and Packing đã cử nhân sự đi học bài bản theo khóa học của Tân Cảng SNP tổ chức và được cấp bằng chứng nhận. Các Kỹ thuật viên của DDV có thể tính toán sử dụng số lượng dây đai ít nhất, đai hàng ở những vị trí trong tâm nhất từ đó vừa đảm bảo an toàn cho hàng hóa, vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT

HIỆP HỘI