- Dịch vụ Door to Door

- Vận tải biển

- Vận tải hàng không

- Chuyển tiếp dự án

- Nâng cao-Out of Gauge Cargo

- Hàng rời

- Personal effects

- Dịch vụ thông quan và ký gửi hải quan (DDP)

- Dịch vụ hợp nhất cũng như thành phố / cảng lớn trên toàn thế giới

- Tài liệu ,Bảo hiểm

- Kho bãi / Lưu trữ / Xử lý vật liệu

- Đóng gói

 

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT

HIỆP HỘI