DDV sở hữu đội ngũ nhân viên chứng từ chuyên nghiệp trong việc khai báo hải quan, làm thủ tục và xin các giấy phép, chứng nhận theo quy định của nhà nước. Các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Kiểm tra mã HS, thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu và VAT
  • Đăng ký định mức nguyên phụ liệu
  • Đăng ký hợp đồng gia công đối với loại hình gia công
  • Thanh khoản , thủ tục hoàn thuế
  • Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
  • Xin giấy phép nhập khẩu hóa chất, kiểm định thép và các chứng từ lien quan khác

 

ĐỐI TÁC THÂN THIẾT

HIỆP HỘI