DDV Logistics and Packing cung cấp các loại vật liệu đóng gói hàng hóa, đặc biệt là dành cho xuất khẩu như:
– Màng co PE
– Túi chống ẩm
– Dây hút ẩm trong container
– Giấy bạc hút chân không các loại

mang-co-petui-chong-am anh 11