DDV Logistics and Packing có một xưởng gỗ đặt tại Tiên Du, Bắc Ninh để phục vụ cho việc đóng kiện hàng hóa và sản xuất pallet gỗ.
Pallet gỗ đảm bảo yêu cầu là gỗ khô, được hun trùng trước khi giao tới tay khách hàng.
Pallet đầy đủ các kích thước, chủng loại và được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng loại hàng và khách hàng.

palle-go-02palle-go-01