DDV Logistics and Packing cung cấp các loại thùng carton với đủ các loại tiêu chuẩn:
– Lớp: 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp
– Sóng a, sóng b, sóng c, kết hợp các loại sóng và đặc biệt kết hợp sóng aa.
– Giấy Việt Nam và giấy cao cấp Thái Lan
– Thùng carton đơn thuần và thùng có đáy pallet giấy

thung-carton