DDV Logistics and Packing là đại lý của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Singapore Airlines, China Airline, Asiana Airlines, Qatar Airlines,…

Với hệ thống đại lý rộng khắp, DDV Logistics and Packing luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ đa dạng từ sân bay đến sân bay, từ kho của chủ hàng đến sân bay, từ sân bay đến kho người nhận và dịch vụ từ kho đến kho

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không và các dịch vụ hỗ trợ khác như đóng gói hàng nguy hiểm, dán nhãn hàng nguy hiểm, khai báo hàng nguy hiểm..

Cung cấp dịch vụ Phát Chuyển Nhanh bằng dịch vụ DHL, Fedex

anh 3